• HÚT ẨM TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ LƯU TRỮ

    - Các chứng từ hóa đơn, tài liệu sẽ bị ẩm mốc úa màu khi độ ẩm cao, nghành ngân hàng đặc biệt là kho tiền cần độ ẩm phù hợp để bảo quản tiền. 


    Pages