• HÚT ẨM TRONG NGÀNH Y TẾ

    - Trong các phòng thí nghiệm, phòng chụp X-quang, phòng hồi sức cấp cứu cần các độ ẩm nhất định để tối ưu hóa công việc, bảo quản các thiết bị và sức khỏe con người được tốt nhất.


    Pages