• TÁC HẠI CỦA ĐỘ ẨM VÀO NỒM

    - Vào những tháng sau tết đặc biệt Miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng của nồm làm sàn nhà ẩm ướt, tường nhà ẩm móc, đồ đạc trong gia đình đều bị ẩm ướt.


    Pages