• Xử lý ẩm cho nghành dược phẩm

     Sấy Nang mền - Nang cứng
    - Sấy nang mền là cả quá trình để tạo thành 1 viên nang thì độ ẩm cần xử lý ở 2 giai đoạn đó là phòng tạo nang và phòng sấy nang, các phòng đóng gói và kho lưu trữ
    - Để tạo sản phẩm thuốc chất lượng ngoài quy trình sản xuất nghiêm ngặt cần phẩn xử lý nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để sản phẩm được tối ưu    Pages