• Độ ẩm và chất lượng hạt cà phê


    Cân bằng ẩm cho kho lưu trữ cà phê

    Để có những hạt cà phê chất lượng ngoài các khâu thu hoạt, lựa chọn những trái đạt tiêu chuẩn, Sấy khô và duy trì độ ẩm phù hợp cho kho lưu trữ cà phê là khâu rất quan trọng để cà phê không bị ẩm móc và thay thổi chất lượng sản phẩm    Pages