• Máy sấy - hút ẩm ngành gỗ

     Cân bằng độ ẩm trong gỗ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm
    Gỗ ghép nhiều mảng độ ẩm thủy phầm từng mảng khách nhau khi đưa vào thành một sản phẩm nếu không đưa về cân bằng ẩm thì sản phẩm sẽ dễ bị nứt cong vênh    Pages