• Máy hút ẩm phòng neo cáp cầu

         Cần duy trì độ ẩm thích hợp để bảo quản cáp tránh bị oxy hóa


    Pages